• 210 66 24 414 - 210 66 26 446
  • Ειρήνης 16 , Κορωπί
  • Δευτέρα - Σάββατο 9:00 - 17:00

Ναι . Η επιχείρηση διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό συναλλαγών .

Want to know about our events?

Get weekly email